สอนพับกระดาษเป็นดอกไม้ | Origami Kusudama Flower

สอนพับกระดาษดอกไม้-kusudama-flower-origamiสอนพับกระดาษเป็นดอกไม้
How to Origami – Kusudama Flower

ขนาดกระดาษที่ใช้(paper size) : สี่เหลี่ยมจตุรัส (square paper)

สอนพับกระดาษ-kusudama-flower

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>